Mikrotik อีกแล้ว 1-2 กันยายน 2561 ที่อุดรธานี

ไม่ง่ายเลยครับ การจัดการเน็ตเวิร์คในหน่วยงาน ทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ ที่ยืดหยุ่น ตามสถานที่ หรือสถาการณ์ที่แตกต่างกัน  แต่วิทยากร ใจดี  อธิบายเข้าใจง่ายครับ เดี๋ยวจะค่อยๆลงรายละเอียดในภายหลังครับ

https://drive.google.com/open?id=1DLgwIYLbUEeHdEbFWwBWKnDAr2MPWem0