หลังจาก วันที่ 1 มีนาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น

หลักจากเปลี่ยนตำแหน่ง ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น Mikrotik ที่ เล่นทุกวันฝึกทุกวัน ดูแลทุกวัน ก็ต้องเปลี่ยน วุ่นวาย กับเรื่องอื่นๆ เดี๋ยว ก็จะกลับมาครับ เมื่อวิถีมันลงตัว